Wydrukuj
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach szczyci się tym, że od piętnastu lat nosi imię sławnego Polaka – Jana Pawła II. Aby przybliżyć dzieciom postać Patrona, w rocznicę urodzin Papieża Polaka, szkoła zorganizowała już po raz XIII  Wojewódzki Konkurs wiedzy pt. „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”, który  w tym roku odbył się 18 maja.

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.”  Te słowa Ojca Świętego stały się mottem konkursu.

XIII Wojewódzki Konkurs „Jan Paweł II –Patron Najgodniejszy” swoją obecnością zaszczyciło  17 drużyn  z 10 gmin z terenu całego województwa świętokrzyskiego (10 z nich to szkoły noszące imię znanego na całym świecie  Polaka Jana Pawła II-  któremu poświęcony jest ten konkurs). Po raz pierwszy powitaliśmy drużynę ze Szkoły im. Jana Pawła II z Bielin  wraz z opiekunem p. Joanną Rzepką i drużynę ze Szkoły im. Świętego Jana Pawła II z Bolmina wraz z opiekunem p. Jolantą Luty. Pozostałe szkoły gościły u nas już kilkakrotnie. Powitaliśmy:  drużynę ze Szkoły im. Piotra Ściegiennego z Bilczy wraz opiekunem p. Ewą Jaros, drużynę z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II z Bukowy wraz opiekunem p Ewą Terpic- Zając, drużynę ze Szkoły  im. Jana Pawła II  z  Czostkowa z opiekunem   p. Anną Robak, drużynę ze Szkoły im. Jakuba Szelesta z  Dębskiej Woli z opiekunem p. Jolantą Ślusarczyk, drużynę ze Szkoły Podstawowej z Dobrzeszowa z opiekunem p. Joanną Nyga- Miśta, drużynę ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z  Drugni z opiekunem p. Karoliną Pietrusik,  drużynę ze Szkoły im. Jana Pawła  II  z Jaworzni z opiekunem  ks. Stanisławem Strycharczykiem, drużynę z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lisowie z opiekunem p. Teresą Piątek, drużynę z Szkoły  im. Jana Pawła II  z Łopuszna wraz z opiekunem  p. Dorotą Surma, drużynę ze Szkoły im. Kornela Makuszyńskiego z Morawicy z opiekunem p. Beatą Kowalską, drużynę ze Szkoły w Obicach wraz z opiekunem p. Jolantą Ślusarczyk, drużynę ze Szkoły im. Jana Pawła II z Piotrkowic z opiekunem o. Romualdem Gościewskim i p. Dorotą Kubicką, drużynę ze Szkoły im. Jana Pawła II w Skorzeszycach z opiekunem p. Krzysztofem Wójcikiem, drużynę z Filialnej Szkoły z Włoszczowic z opiekunem p. Grzegorzem Woźniczko, oraz gospodarzy drużynę ze Szkoły im. Jana Pawła II z  Brzezin wraz  z opiekunem p. Katarzyną Gruszczyńską.

Honorowy patronat objęli:

Em. Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz,

Biskup Kielecki Jego Eminencja Jan Piotrowski

Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik,

Wojewoda Świętokrzyski p. Zbigniew Koniusz,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p Andrzej Bętkowski,

Starosta Kielecki p. Mirosław Gębski , oraz niezmiennie od 13 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian  Buras.

Patronat medialny objęły Wiadomości Morawickie.

Zmagania oceniała  komisja w składzie:

  • Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku/ były wikary naszej parafii/ Rafał Nowiński, który towarzyszy nam od samego początku powstania .
  • Pani Agata Kurdek – nauczyciel z naszej szkoły, wspaniała, niezastąpiona dekoratorka,
  • Pani Grażyna Podsiadło – była Przewodnicząca Rady Rodziców, która jest również z nami od początku konkursu,
  • Pani Marianna Węgrzyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin,
  • Pan Damian Woźniak- wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Morawica, Radny Brzezin,
  • Nad całością po raz XIII czuwała przewodnicząca komisji pani dyrektor Katarzyna Telka,

Uczniowie pisali test dotyczący Jana Pawła II, objaśniali słownictwo związane z pontyfikatem papieża, rozwiązywali krzyżówkę  oraz odpowiadali na pytania związane z jego życiem i działalnością, łączyli wydarzenia z datami.  Ciekawą konkurencją —było układanie z rozsypanki wyrazowej znanych sentencji autorstwa papieża Polaka.  Pytania konkursowe były zróżnicowane i nie należały do łatwych, jednak uczniowie doskonale sobie z nimi poradzili, wykazując się wysokim poziomem wiedzy — poinformowała  koordynatorka i pomysłodawczyni przedsięwzięcia mgr Beata Łabęcka.

Zwycięzcy:

I miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie

II miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

II miejsce Szkoła im. Jakuba Szelesta z Dębskiej Woli

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, piękne nagrody książkowe dotyczące Pontyfikatu Jana Pawła II oraz przytulanki i gadżety. Zwycięzcy otrzymali puchary,  medale, oraz nagrody książkowe, przytulanki i wiele innych gadżetów promujących Miasto i Gminę Morawica.

Nagrody  zostały ufundowane przez  Burmistrza Miasta i  Gminy Morawica  p. Mariana Burasa, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach p. Krzysztofa Kubickiego, Księdza Kanonika Józefa Knapa- proboszcza naszej parafii, Czasopismo Parafialne SANCTUS– na czele z p. Damianem Zegadło, Firmę  Transportową MATMAR p. Marka Łabęckiego,  o. cis Jakuba Edwarda  Zawadzkiego, Sklep MISIAK p. Justyny Porzucek  i ANMAT- BUD p. Mateusza Wosia – naszych absolwentów, Radę Rodziców . Wyrób i Sprzedaż Art. Mięsnych p. Sławomira Woźniaka oraz Kwiaciarnię Flower Deco Sobków   p. Magdalenę Stępień.

Organizatorką i pomysłodawczynią konkursu jest p. Beata Łabęcka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach.

XIII Wojewódzki Konkurs Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy w Brzezinach odbył się pod hasłem  „IDŹCIE NAPRZÓD Z NADZIEJĄ” Jan Paweł II upamiętniający postać Świętego Papieża Jana Pawła II

naszego Kochanego Patrona w wykonaniu kółka teatralnego „FANTASTIC” i absolwentów pod kierunkiem p. Beaty Łabęckiej

Dekoracja główna: w centrum Jan Paweł II na tle biało-czerwonej flagi, obok bukiet róż i świece. Obok drogowskaz  ze słowami: wymagaj od siebie, módl się, pomagaj innym, bądź radosny, kochaj, śpiewaj, zachwycaj się pięknem świata. Druga odsłona w barwach niebiesko –żółtych jako ukłon w stronę walczącej Ukrainy ze słowami Jana Pawła II „ Proszę Was drogie dzieci, abyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój”

Serdecznie podziękowania dla   Dyrektora Pana Krzysztofa Kubickiego, za zorganizowanie obiadu dla naszych miłych gości.

W imieniu swoim i dyrekcji  dziękuję członkom kółka teatralnego „FANTASTIC” i ich rodzicom, a w szczególności rodzicom uczniów klasy IB,  którzy bardzo chętnie włączyli się w przygotowanie uroczystości. Dziękuję za mile spędzony czas  i serdecznie zapraszamy za rok na XIV Wojewódzki Konkurs „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”

Organizator i koordynator konkursu

mgr Beata Łabęcka