Wydrukuj

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I-IV przebywający na zajęciach
w świetlicy szkolnej, wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym pt. „Europa i ja”. Projekt zaplanowała Szkoła Podstawowa w Bochotnicy (Kazimierz Dolny) a zrealizowany został w świetlicy szkolnej w Brzezinach przez p. Iwonę Młynarczyk.

Celem Projektu jest przybliżenie uczniom krajów znajdujących się w Europie- nasza świetlica wybrała Grecję. Od października 2021 do maja 2022r uczniowie mieli do wykonania 8 zadań (1 na miesiąc), którego realizację przedstawiono na grupie ,,EUROPA I JA” oraz na portalu facebook.

Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia oraz rozwinęli zainteresowania dotyczące krajami Europy.

Dzięki temu uczniowie zapromowali swoją szkolną placówkę oraz nawiązali współpracę
z innymi szkołami. Udział w projekcie wzięło 18 uczniów.

 Iwona Młynarczyk

podziękownie 

certyfikat koordynatora