Wydrukuj
Godziny:
DOWOZU:
•trasa nr 1-wyjazd z Brzezin (ul. Wrzosowa 102) godz. 7.00
•trasa nr 2 – wyjazd z Brzezin (koło przejazdu kolejowego) godz. 7.20
•trasa nr 3 – wyjazd z Nidy ostatni przystanek godz. 7.40
ODWOZU:
•trasa nr 1 – wyjazd z Brzezin (ul. Szkolna 1) w stronę Radkowic
godz. 15.10
•trasa nr 2 – wyjazd z Brzezin( ul. Szkolna 1) w stronę Nidy i Brzezin od strony Morawicy
godz. 15.20