Wydrukuj
Pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w 29 Akcję Sprzątania Świata organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia. Udało się posprzątać teren wokół szkoły, świetlicy, parkingów, boiska oraz przydrożne rowy wzdłuż ulicy Szkolnej. Każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku choćby poprzez nie zostawianie śmieci na łonie natury.   Starajmy się  nie śmiecić i zwracać uwagę innym śmiecącym. Nielegalne śmiecenie jest wykroczeniem i podlega karze grzywny do 5.000 zł!. Piękno naszej planety zależy tylko od nas. Pamiętajmy też, że takich „nas” w samej Polsce jest blisko 40.000.000 – i te niewielkie zmiany spowodują wielkie pozytywne konsekwencje!

Agnieszka Staszewska