Wydrukuj
26 września 2023 r.  kandydaci do Samorządu Uczniowskiego-  Jakub Kaleta i Wiktor Adach wraz z opiekunem, panią Joanną Durdyń- Ozgą uczestniczyli w  Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, który został zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Celem Kongresu było zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich, zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych oraz lokalnych, doskonalenie umiejętności działania zespołowego, tworzenie silnej społeczności uczniowskiej, współpraca, a także budowanie świadomości obywatelskiej wśród rówieśników. Spotkanie było również okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

Z nowymi doświadczeniami, pomysłami i z zapałem zabieramy się do pracy w roku szkolnym 2023/2024.

                                                                                                                                Opiekun SU- J. Durdyń- Ozga