Wydrukuj
W listopadzie kl. 5 poznawała liczby Fibonacciego, czyli ciąg liczb w której każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 i tak dalej. Najciekawsze jest to, że ciąg Fibonacciego ma ogromny związek ze złotą liczbą. Ciąg Fibonacciego oraz złota liczba pojawią się w przyrodzie, kosmosie, anatomii ludzkiego ciała, architekturze, inżynierii, sztuce, muzyce czy fizyce. Ruchy fal, huragany, skorupy ślimaków i małż, rogi muflonów, płatki roślin, galaktyki spiralne, a u wielu roślin w kolejnych latach na poszczególnych poziomach ich wzrostu liczba odgałęzień oraz liczba liści są odzwierciedleniem liczb Fibonacciego. W projekcie skupiliśmy się na występowaniu liczb Fibonacciego w przyrodzie:

Grudzień został poświęcony liczbom biblijnym. Uczniowie kl. 8 wyszukiwali liczb, które pojawiają się w Biblii i przedstawiali ich znaczenie. Liczby w Biblii często mają znaczenie dosłowne, ale niekiedy używa się ich jako symboli. O tym, czy dana liczba ma znaczenie symboliczne, czy nie, decyduje kontekst.

Ale warto wiedzieć jakie odniesienia mają niektóre liczby użyte w różnych tekstach biblijnych. Oto kilka przykładów:

Liczba 4: ZNACZENIE – jako liczba używana do określenia pór roku, stron świata – liczba świata materii, liczba ludzka. WYSTĘPOWANIE – 4 ewangelie,  4 rzeki w Edenie.

Liczba 9: ZNACZENIE – jako 3×3 pełnia boskości i świętości. WYSTĘPOWANIE – 9 chórów anielskich, 9 darów Ducha świętego (1 Kor. 12,1-12), 9 owoców Ducha Świętego (Gal. 5,22).

Liczba 12: ZNACZENIE – pełnia i doskonałość. 12 = 3 x 4 czyli liczba boska razy liczba ludzka. WYSTĘPOWANIE – 12 pokoleń Izraela (ludu starego przymierza), 12 apostołów (posłańców nowego przymierza),  Wieniec z 12 gwiazd na głowie Niewiasty (Ap 12,1), Pieczętowanie 12 tysięcy sprawiedliwych (Ap 7,4-8).

Więcej informacji o liczbach Fibonacciego i liczbach biblijnych znajduje się na gazetce na korytarzu.

Jolanta Krąż