Wydrukuj
Od marca do czerwca 2024 roku w naszej szkole zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne SKS.

 

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego – p. Iwony Młynarczyk.

Program stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej.

Przewodnim sportem jest piłka siatkowa, z której zaplanowano najwięcej zajęć

Iwona Młynarczyk.