Wydrukuj

11 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny „I ty możesz zostać mistrzem ortografii”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas trzecich. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klasy III a i III b. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych oraz kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy. Uczestnicy pisali dyktando pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. dyrektor Katarzyna Telka, p. Beata Łabęcka i p. Aleksandra Matys. Komisja konkursowa dokonała szczegółowego sprawdzenia prac konkursowych, a następnie wyłoniła zwycięzców konkursu. 

 Wyniki konkursu:

I miejsce: Marcel Pierzczyk

II miejsce: Aleksandra Bentkowska

III miejsce: Bartłomiej Szczepański

Wyróżnienia w konkursie:

Patrycja Brzoza

Julia Jaworska

Milena Władyszewska

 Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.